Bursa Szkolna i Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11 (Dzielnica Karsznice), tel/fax (43) 823-30-77

Dokumentacja rekrutacyjna


Uwaga!

Uległ zmianie Regulamin Przyjmowania Wychowanków do Bursy Szkolnej – załącznik nr 8 do Statutu - dokument dostępny w zakładce „STATUT I REGULAMINY”

W zakładce DOKUMENTY – PODANIA zapraszamy do zapoznania się i pobrania nowych druków:
  • „Podanie przyjęcia do Bursy Szkolnej” – dla uczniów klas I
  • „Wniosek przyjęcia do Bursy Szkolnej” – dla wychowanków starszych klas
  • „Oświadczenie” – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędne przy składaniu dokumentów przyjęcia do placówki