Bursa Szkolna i Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11 (Dzielnica Karsznice), tel/fax (43) 823-30-77

Konta bankowe

Dane do przelewu:

Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli BURSA SZKOLNA
ul. S. Okrzei 11, 98-220 Zduńska Wola
 • opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie proszę wpłacać na numer konta:
  PKO BP SA Oddział w Zduńskiej Woli 15 1020 3437 0000 1302 0018 1123
 • opłatę na Radę Bursy prosimy wpłacać na numer konta:
  Ludowy Bank Spółdzielczy Oddział w Zduńskiej Woli 34 9279 0007 0010 3668 2000 0010

Opłaty

ZARZĄDZENIE NR 5/2020

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli
z dnia 27 marca 2020 r.


Podstawa prawna: Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 o zawieszeniu zajęć w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie całego kraju, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. z 2020 poz.493, art.30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019, poz.1148, z późn. zm), z Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obowiązkiem opuszczenia internatu przez wychowanków zarządzam, co następuje:

§ 1
Wychowankowie internatu nie ponoszą kosztów zakwaterowania i wyżywienia od dnia 12 marca 2020 do terminu powrotu do szkoły, ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2
Nadpłaty z tytułu zakwaterowania i wyżywienia zostaną rozliczone do 30 kwietnia 2020 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi do realizacji z dniem 27 marca 2020 r.

mgr Agnieszka Jaśkiewicz
Dyrektor
Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli
w Zduńskiej Woli

Odpłatności za pobyt i wyżywienie Marzec 2020


W marcu 2020 r. odpłatność za pobyt i wyżywienie w Internacie wynosi: 358,00 zł. bez kaucji zwrotnej w tym:
 • wyżywienie: 248,00 zł.
 • czesne: 100,00 zł.
 • Rada Rodziców Internatu: 10,00 zł.

Czytaj więcej...

Odpłatności za pobyt i wyżywienie Styczeń 2020


W styczniu 2020 r. odpłatność za pobyt i wyżywienie w Internacie wynosi: 193,20 zł. bez kaucji zwrotnej w tym:
 • wyżywienie: 83,20 zł.
 • czesne: 100,00 zł.
 • Rada Rodziców Internatu: 10,00 zł.

Czytaj więcej...

Zamian wysokości opłat.

Z dniem 01.02.2020 ulega zmianie wysokość opłat za całodzienne wyżywienie w internacie.

Opłata całodzienna za wyżywienie wynosi 13.00 zł
śniadanie - 3,50
obiad -5,90
kolacja - 3,60

Odpłatności za pobyt i wyżywienie Grudzień 2019


W grudniu 2019 r. odpłatność za pobyt i wyżywienie w Internacie wynosi: 251,30 zł. bez kaucji zwrotnej w tym:
 • wyżywienie: 141,30 zł.
 • czesne: 100,00 zł.
 • Rada Rodziców Internatu: 10,00 zł.

Czytaj więcej...

Odpłatności za pobyt i wyżywienie Luty 2020


W lutym 2020 r. odpłatność za pobyt i wyżywienie w Internacie wynosi: 332,00 zł. bez kaucji zwrotnej w tym:
 • wyżywienie: 222,00 zł.
 • czesne: 100,00 zł.
 • Rada Rodziców Internatu: 10,00 zł.

Czytaj więcej...

Odpłatności za pobyt i wyżywienie Listopad 2019


W listopadzie 2019 r. odpłatność za pobyt i wyżywienie w Internacie wynosi: 279,50 zł. bez kaucji zwrotnej w tym:
 • wyżywienie: 169,50 zł.
 • czesne: 100,00 zł.
 • Rada Rodziców Internatu: 10,00 zł.

Czytaj więcej...