Bursa Szkolna i Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11 (Dzielnica Karsznice), tel/fax (43) 823-30-77

Konta bankowe

Dane do przelewu:

Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli BURSA SZKOLNA
ul. S. Okrzei 11, 98-220 Zduńska Wola
 • opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie proszę wpłacać na numer konta:
  PKO BP SA Oddział w Zduńskiej Woli 15 1020 3437 0000 1302 0018 1123
 • opłatę na Radę Bursy prosimy wpłacać na numer konta:
  Ludowy Bank Spółdzielczy Oddział w Zduńskiej Woli 34 9279 0007 0010 3668 2000 0010

Odpłatności za pobyt i wyżywienie Wrzesień 2017


We wrześniu 2017 r. odpłatność za pobyt i wyżywienie w Bursie wynosi: 288,40 zł. bez kaucji zwrotnej w tym:
 • wyżywienie: 188,40 zł.
 • czesne: 90,00 zł.
 • Rada Bursy Szkolnej: 10,00 zł.
 1. Wpłaty należy dokonać do 30 każdego miesiąca w kasie Bursy Szkolnej. W przypadku nie uregulowania wpłat w wymaganym terminie bedą naliczane odsetki.
 2. Istnieje możliwość dokonywania wpłaty bezpośrednio na konto:
 3. Dane do przelewu:

  Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli BURSA SZKOLNA
  ul. S. Okrzei 11, 98-220 Zduńska Wola
  • opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie proszę wpłacać na numer konta:
   PKO BP SA Oddział w Zduńskiej Woli 15 1020 3437 0000 1302 0018 1123
  • opłatę na Radę Bursy prosimy wpłacać na numer konta:
   Ludowy Bank Spółdzielczy Oddział w Zduńskiej Woli 34 9279 0007 0010 3668 2000 0010
 4. Rodzicom, którzy pobierają zasiłek rodzinny przysługuje dodatek w kwocie 90,00 zł. miesięcznie z tytułu zamieszkania dziecka w Bursie. Dodatek wypłacany jest w miejscu pobierania zasiłku. Wymaganym dokumentem jest zaświadczenie dyrektora o tymczasowym zameldowaniu dziecka w Bursie.
 5. Informujemy, że nie jest możliwe mieszkanie w Bursie bez korzystania z wyżywienia w naszej placówce.
 6. Bursa Szkolna czynna jest od niedzieli od godziny 18:00 do piątku do godziny 17:00.
 7. Bursa Szkolna nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (np. pieniądze, telefony komórkowe, sprzęt Hi-Fi, itp.), przechowywane przez wychowanków w placówce.