Bursa Szkolna i Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11 (Dzielnica Karsznice), tel/fax (43) 823-30-77

Bursa Szkolna

Janusz Korczak
„ BĄDŹ SOBĄ – SZUKAJ WŁASNEJ DROGI”


Wychowujemy młodzież w duchu życzliwości, uczciwości, poszanowania prawdy i godności drugiego człowieka. Najważniejsze w naszej placówce jest bezpieczeństwo pobytu, dobro oraz wszechstronny rozwój wychowanka: intelektualny, moralny i społeczny.

Przyszłość naszej Bursy wiąże się z nieustannym doskonaleniem naszej placówki, aby sprostać wyznaniom zmieniającej się rzeczywistości oraz oczekiwaniom rodziców i wychowanków.


Zapraszamy i proponujemy uczniom wszystkich Szkół Ponadgimnazjalnych:
 • profesjonalną opiekę wychowawczą
 • pomoc w nauce
 • odpowiednie warunki lokalowe do nauki i wypoczynku
 • atrakcyjne propozycje wykorzystania czasu wolnego
 • zakwaterowanie w 2 i 3 osobowych pokojach
 • pokoje cichej nauki i czytelnie
 • sale telewizyjne, komputerowe z możliwością dostępu do internetu, DVD i Video
 • siłownię, bilard i inny sprzęt sportowy
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań
 • uczestnictwo w różnych formach spędzania czasu wolnego
 • dostęp do bezprzewodowego Internetu WiFi
 • aktywną współpracę ze szkołami i rodziną wychowanków
 • bezpieczeństwo – system monitoringu
 • całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacje)
 • możliwość ubiegania się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat

Do dyspozycji wychowanków przeznaczone są:
 • sala telewizyjna i komputerowa (ze stałym łączem internetowym)
 • siłownia, bilard i inny sprzęt sportowy
 • kuchenka samoobsługowa
 • świetlica, pracowania plastyczna
 • księgozbiór bursy i punkt biblioteczny (lektury szkolne)
 • możliwość korzystania z ksero

W Bursie aktywnie działa:
 • sekcja kulturalno – rozrywkowa
 • sekcja sanitarno – porządkowa
 • sekcja sportowa
 • sekcja ekologiczna
 • koło kulinarne


Szczegółowych informacji udziela sekretariat Bursy Szkolnej. Czynny od 700 do 1500.