Bursa Szkolna i Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11 (Dzielnica Karsznice), tel/fax (43) 823-30-77

Historia Placówki

1 IX 1981r. - 26 wychowanków Internatu przy ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli zostało przeniesionych do budynku Hotelu Robotniczego przy ul. Konwaliowej 13, co zapoczątkowało funkcjonowanie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w naszym mieście. Wkrótce liczba wychowanków zwiększyła się do 169.

1 VII 1982r. oficjalnie powołano Bursę Międzyszkolną w Zduńskiej Woli. Zamieszkała w niej młodzież szkół średnich (Zespół Szkół Elektronicznych, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych,, Zespół Szkół Włókienniczych, Zespół Szkół Zawodowych nr 1)

Liczba mieszkańców systematycznie wzrastała i w połowie lat 80-tych przekroczyło 270 osób. Liczne konkursy i uroczystości rozwijały zainteresowania młodzieży. Aktywnie działały sekcje Samorządu: pomocy w nauce, sportowo-rekreacyjna, kulturalno-rozrywkowa, dekoracyjna, sanitarno-porządkowa oraz koło biblioteczne, fotograficzno-filmowe i filatelistyczne.

Praca opiekuńczo-wychowawcza pedagogów oraz zaangażowanie młodzieży zapoczątkowały rozwój bursowych tradycji i zaowocowały licznymi nagrodami w samorządowych turniejach i konkursach na szczeblu wojewódzkim.

Ukoronowaniem pracy samorządowej było zdobycie I miejsca we wszystkich kategoriach w Wojewódzkim Turnieju "Internackie Posiady" w roku 1995.

Od września 2003r. Bursa Szkolna mieści się w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei 11 (Osiedle Karsznice). Dysponujemy 80 miejscami dla dziewcząt i chłopców - uczniów szkół ponadgimnazjalnych.